مشتری مداری

یکی از راههای پیشرفت در کار فروش مجدد است . فروش مجدد یعنی تکرار یک تجارت به دفعات میباشد و این زمانی اتفاق می افتد که مشتری از عملکرد شما راضی باشد . یکی از اصلی ترین وظایف و خدمات شرکت ما ارتباط دائم با مشتری و ارائه گزارش لحظه به لحظه و روزانه از پیشرفت کار به مشتریست