اعضای تیم بازرگانی مهرآلی

امین مهرآلی
مدیر عامل شرکت
سایه تاروردیزاده
عضو هیات مدیره شرکت-
میلاد مصطفایی
وبلاگ نویس